Turvallinen koulutie: Jyväskylän kaupungin vastaus adressiin ja kuntalaisaloitteeseen

11.2.2020

MLL Huhtasuon paikallisyhdistyksen nettiadressi Kangasvuoren päiväkotikoulun turvallisen koulutien puolesta keräsi 135 allekirjoitusta. Lisäksi allekirjoituksia kerättiin Huhtasuon kylätoimistolla sekä 8.8.2019 turvallinen koulutie -tempauksen yhteydessä. Kiitos kaikille allekirjoittaneille!

MLL Huhtasuon paikallisyhdistys teki kuntalaisaloitteen Jyväskylän kaupungille Kangasvuorentien turvallisuuden puolesta 13.9.2019. Jyväskylän kaupungin vastaus kuntalaisaloitteeseen oli seuraavanlainen: 

Kangasvuorentien turvallisuutta päiväkotikoulun kohdalla on tarkasteltu aiemmin vuonna 2015. Tarkastelussa otettiin huomioon myös aloitteessa mainittu suojatie ja tulosten mukaan Kangasvuorentien ylitystä saarekkeellisten suojateiden kautta ei lueta vaaralliseksi edes nuoremmille koululaisille.

Koska kaupungilla ei tällä hetkellä ole ajankohtaista tietoa kadun ajonopeuksista tai liikennemääristä, on kadulla tehtävä uusia mittauksia. Kangasvuorentien saneeraus on tällä hetkellä kesken, eikä mittauksia voida töiden aikaan suorittaa. Kangasvuorentien päällystyksen yhteydessä suojatiesaarekkeet ovat lähes kadonneet ja saarekkeet tullaan tekemään uudelleen. Mittaukset voidaan toteuttaa vasta näiden töiden valmistuttua.  

Tässä vaiheessa suojateiden turvallisuutta parannetaan tehostamalla suojatiemerkintöjä. Saarekkeisiin lisätään puuttuvat suojatiemerkit ja sekä huomiopaalut. Kadun saneerauksen valmistuttua voidaan nopeustarkastelu ja arviointi tehdä uudelleen.